Rzędkowice, 12 MAJA 2010r

KOMUNIKAT NR 1/10

Zarząd Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego zawiadamia wszystkich Członków Klubu, że w dniu 6 czerwca br. o godz. 10.00-tej (I termin), w siedzibie Klubu (Rzędkowice, ul. Jurajska 72) odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd PZA.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o potwierdzenie otrzymanej wiadomości i poinformowanie o uczestnictwie w zebraniu, co ułatwi przygotowanie odpowiedniej sali obrad.

Ponieważ, zgodnie ze Statutem Klubu, o ważności Uchwał Walnego Zebrania decyduje obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w przypadku braku odpowiedniej ilości osób na zebraniu w I terminie, wyznaczyliśmy II termin zebrania na dzień 6 czerwca br. na godz. 11.00.

Zarząd JKW

PROSZĘ  DO CZASU ZJAZDU UREGULOWAĆ  SKŁADKI KLUBOWE.

(60 PLN/ROK)

Jurajski Klub Wysokogóski
konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/ZAWIERCIE, 95 1050 1591 1000 0022 6922 4743