Austria Alpine Club
Wiedeń, 08.06.2010

Informacje na temat OG PL. od 1 września działa promocja dla Nowych Członków. PROMOCJA członków - ACTION od 1  września! Od 1 Września 2010 r. nowi członkowie mają bieżący  rok za darmo. Zgodnie z mottem: Wszystkie zalety w pełni korzystać z 2010 r., przy czym kwota składki działa na cały 2011 r.

Teraz, kiedy nie wzrosły przez pięć lat składki członkowskie  zdecydowano podczas corocznego spotkania ogólnego stowarzyszenia w Hallein, niewielki wzrost członkostwa od 2011 r.

1 - Członek (członkowie) Rok 1951-1985 - € 61,50

2 - Współmałżonkowie członków AV - € 42,002, dla Wdów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, Seniorów, urodzonych w 1950 r. i starszych oraz Junior, ur 1986-1992 - € 48.50

3 - cia Dzieci i młodzieży ur 1993 i młodsze - € 28.50

4 - ty Rodziny - € 103,50