Rzędkowice, 9 marzec 2011 r.

KOMUNIKAT NR 1/1

Zarząd Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego zawiadamia wszystkich Członków Klubu, że w dniu 9 KWIETNIA br. o godz. 12.00-tej (I termin), w siedzibie Klubu (Rzędkowice, ul. Jurajska 72) odbędzie Walne  Zebranie Członków Klubu.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o potwierdzenie otrzymanej wiadomości i poinformowanie o uczestnictwie w zebraniu, co ułatwi przygotowanie odpowiedniej  sali obrad.

Ponieważ, zgodnie ze Statutem Klubu, o ważności Uchwał Walnego Zebrania decyduje obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania - I termin, w przypadku braku odpowiedniej ilości osób na zebraniu, wyznaczyliśmy II termin zebrania na dzień 9 KWIETNIA br.  na godz.13.00.

Od godz. 10.00  9 KWIETNIA będzie można zgłaszać wolne wnioski na ZEBRANIE  oraz rozpocznie się debata  członków Klubu.

Zarząd  JKW

PROSZĘ  DO CZASU ZEBRANIA UREGULOWAĆ  SKŁADKI  KLUBOWE (60 PLN/ROK)

Jeśli dokonałeś już wpłaty zaległych składek, dziękujemy! Prosimy pamiętać, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu JKW jest uregulowanie wszystkich zaległych składek,a brak wpłaty najpóźniej w dniu Zebrania będzie skutkował usunięciem z listy członków Klubu.

JKW

Rzędkowice, ul Jurajska 72, 42-421 Włodowice

konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/ZAWIERCIE, 95 1050 1591 1000 0022 6922 4743