Archiwum

Rzędkowice, 12 MAJA 2010r

KOMUNIKAT NR 1/10

Zarząd Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego zawiadamia wszystkich Członków Klubu, że w dniu 6 czerwca br. o godz. 10.00-tej (I termin), w siedzibie Klubu (Rzędkowice, ul. Jurajska 72) odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd PZA.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o potwierdzenie otrzymanej wiadomości i poinformowanie o uczestnictwie w zebraniu, co ułatwi przygotowanie odpowiedniej sali obrad.

Ponieważ, zgodnie ze Statutem Klubu, o ważności Uchwał Walnego Zebrania decyduje obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w przypadku braku odpowiedniej ilości osób na zebraniu w I terminie, wyznaczyliśmy II termin zebrania na dzień 6 czerwca br. na godz. 11.00.

Zarząd JKW

PROSZĘ  DO CZASU ZJAZDU UREGULOWAĆ  SKŁADKI KLUBOWE.

(60 PLN/ROK)

Jurajski Klub Wysokogóski
konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/ZAWIERCIE, 95 1050 1591 1000 0022 6922 4743

Zarząd PZA zaprasza Prezesów Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu na Sejmik, który odbędzie się w dniach 27-28 marca 2010 roku w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach. Celem Sejmiku jest dyskusja programowa na temat dalszych działań Związku, w atmosferze wolnej od wyborczego kontekstu, jakiego nie będzie się dało już uniknąć w trakcie jesiennego XIII Walnego Zjazdu Delegatów PZA Zarząd proponuje następujące tematy:

* Wizja rozwoju Związku

Witam. Zarząd PZA w dniu 5.01.2010 podjął uchwałę dotyczącą terminu i miejsca XIII Walnego Zjazdu Delegatów. W załączeniu komunikat nr 1 dotyczący WZD i pismo Kapituły Członkowstw Honorowych (plikownia).Z taternickim pozdrowieniemMałgorzata Regulska

Mamy więc takie dwie propozycje na Tatry:

Popradskie Pleso (dol. Mięguszowiecka) cena noclegu 17-22 Euro; możliwy dojazd samochodem do schronu (10 euro/dobę postoju); krótkie podejścia, łatwe drogi o charakterze zimowym, świetny rejon na początek.

Biała Woda (chatka TANAP- jeśli będzie wolna); nie znam aktualnej ceny, ale taniej niż Popradskie Pleso znacząco. Rejon raczej wymagający, kilka lodospadów, podejścia dłuższe, drogi trudniejsze, lokalny brak zasięgu sieci komórkowej więc pomoc problematyczna. 2 godziny podejścia z worami od parkingu - konieczne sanki.

Termin wyjazdu proponuję na początek lutego. W marcu potrafi być już bardzo ciepło.

Czekam na Wasze opinie i listę chętnych na wyjazd. Szczegóły omawiamy na forum.

Pozdrawiam

Szadzik

17 – 18 .10.2009 r. Jesienne spotkanie klubowiczów

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów klubowych (wraz z osobami towarzyszącymi) na jesienne spotkanie, które odbędzie się w dniach 17 i 18 października. Proponujemy w sobotę od godz.17.00 ognisko w sadzie na terenie siedziby klubu oraz wspólną wspinaczkę w Skałkach Rzędkowickch i w Górze Aptece w dniach 17 i 18 października.

W czasie trwania imprezy koleżanki i koledzy klubowi będą mogli rozbić namioty w sadzie, nie ponosząc żadnych opłat za biwakowanie. Osoby towarzyszące (nie zrzeszone w klubie) zapłacą za biwakowanie 8 zł .

W imieniu Zarządu
Przezes JKW - Danuta Wach