Ruszyła zbiórka

Pomnik Kurierów Tatrzańskich ma stanąć na remontowanym obecnie placu w Kuźnicach. Plac ten będzie nosił imię Kurierów Tatrzańskich. Pomnik będzie przedstawiał dwóch kurierów przeprowadzających emisariusza na Węgry. Postacie mają być osadzone na 13-tonowym głazie. W ten sposób uczcimy pamięć o bohaterach, którzy podczas wojny przenosili przez Tatry meldunki, podziemną prasę, rozkazy, broń, pieniądze... Nie rzadko przeprowadzali też ludzi. Ścieżki, którymi się poruszali były trudne, często pokonywali je w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli łącznikami między okupowaną Polską a Rządem Polskim na uchodźstwie. Wielu z kurierów przypłaciło tą działalność życiem. 

Propozycja treści napisu na tablicy:

W HOŁDZIE
KURIEROM TATRZANSKIM
ŻOŁNIERZOM POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO,
KTÓRZY PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ
W LATACH 1939-1944 WIELOKROTNIE PRZEMIERZALI TATRY,
PRZERZUCAJĄC NA TRASIE ZAKOPANE-BUDAPESZT
EMISARIUSZY POLSKI PODZIEMNEJ,
ROZKAZY, ŚRODKI FINANSOWE, BROŃ l SZTANDARY UMOŻLIWIAJĄC ŁĄCZNOŚĆ OKUPOWANEGO KRAJU
Z JEGO LEGALNYMI WŁADZAMI W EUROPIE ZACHODNIEJ
ZA WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WOBEC OJCZYZNY WIELU Z KURIERÓW ZAPŁACIŁO NAJWYŻSZĄ CENĘ
GINĄC PODCZAS TRASY ,W KATOWNIACH GESTAPO
LUB W NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Inicjatywę można wesprzeć na zrzutka.pl. 

Źródło:
fb/Pomnik Kurierów Tatrzańskich