Europa

Mowa tu o najwyższym szczycie w Anglii.

Z zebranych danych wynika, że od 2001 r. wysokość tej góry stale spada.

Najwyższe wzgórze Białorusi.

Kiedyś było domem dla przedstawicieli wielu grup etnicznych, kultur i religii, a jak jest dziś?

Pasmo górskie w łańcuchu Centralnych Karpat Zachodnich.