Polska

Są częścią Beskidu Sądeckiego.

„Babia Góra – dominujący element krajobrazu i składnik tożsamości ludzi mieszkających w jej sąsiedztwie.

Jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego.

Wznosi się na wysokość 1022 m n.p.m. i jest najwybitniejszym szczytem Beskidu Wyspowego.

Beskid Niski jest najniższą, ale jednocześnie najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.

Podkategorie