Leksykon Gór

Tybet to jedna z wielu prowincji Chin

Według legendy jeszcze w XVII w. za najwyższy szczyt Tatr uważano Sławkowski Szczyt.

Orla Perć - od przełęczy Krzyżne (2112 m n.p.m.), aż do przełęczy Zawrat (2159 m n.p.m.).

Są częścią Beskidu Sądeckiego.

z najwyższym szczytem Niemiec Zugspitze (2962 m n.p.m.).

Podkategorie