Wywiady

Ci ratownicy górscy są nie do zastąpienia,

Jakie są największe wyzwania związane z filmowaniem w trudnych, zimowych warunkach?

Jeden z liderów polskiego himalaizmu...

Na wulkany wchodzi nawet wtedy, kiedy wszyscy inni z nich uciekają.

Ukazanie się książki „8000 zimą” zbiegło się ze zdobyciem K2, ostatniego niezdobytego dotąd zimą ośmiotysięcznika. Te dwa tematy zdominowały rozmowę z Barnadette McDonald