Film

będzie można samodzielnie stworzyć krótki film

film o Babiej Górze 

W niedzielę, 25 września

Do 28 października można wysłać swój film

i spotkanie z twórcami