Film

Dokument o człowieku-legendzie.

Dwa szczyty, dwóch przyjaciół i dwa zjazdy.

Najbardziej spektakularny film o narciarstwie ekstremalnym.

Film dostępny online!

To niezwykły film o fantastycznym człowieku – o Krzysztofie Wielickim.