Alpinizm

Jak donoszą światowe media, Mont Blanc będący najwyższą górą Europy- skurczył się. Po zakończonych pomiarach oficjalnie ogłoszono, że że Mont Blanc jest niższy o 38 centymetrów niż dwa lata temu i ma cztery tysiące osiemset dziesięć metrów i sześć centymetrów (4810,06 m).

Pik Lenin 2013 to wyprawa organizowana przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działających przy uczelnianym klubie turystycznym. Pik Lenin liczy 7134m n.p.m., co czyni go drugim co do wysokości szczytem Pamiru i trzecim szczytem byłego Związku Radzieckiego. Położony jest na granicy pomiędzy Kirgistanem i Tadżykistanem.

Elbrus Scouts Expedition 2013 jest projektem grupy instruktorów harcerskich oraz przyjaciół harcerstwa z Kutna. Celem ekspedycji jest zdobycie najwyższego szczytu Kaukazu- Elbrusu o wysokości 5642 metrów nad poziomem morza.

W dniu 14 lutego cel wyprawy - “Zimowy Elbrus 2013” został osiągnięty. O godzinie 11:20 (czasu lokalnego) Arek Pawłowski stanął na najwyższym szczycie Kaukazu (Elbrus; wierzchołek zachodni 5642 m n.p.m.), po wcześniejszym wyjściu (godz. 8:55) na wierzchołek wschodni (5621 m n.p.m.).

Już za kilka dni, 8.02.2013, wyrusza z Warszawy zimowa wyprawa na Elbrus. „Zimowy Elbrus 2013” rozpocznie się 8 lutego. Szczyt spróbuje zdobyć dwójka wspinaczy z Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego. Akcja górska przewidziana jest na ok. 2 tygodnie, a powrót do Polski 24 lutego.