Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta oraz Prezes Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Roman Dziedzic podpisali porozumienie o współpracy.

Wspólnie będziemy prowadzić działania na rzecz bezpieczeństwa w górach i promocji polskiej turystyki.

2 lipca odbyło się spotkanie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szlachty i Prezesa Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Romana Dziedzica, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy. Udział w uroczystości wziął również minister Andrzej Gut-Mostowy.

– Pochodzę z gór i bardzo dobrze znam Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz wspaniałych ludzi je tworzących. Bezpieczeństwo na tych terenach jest fundamentalnym czynnikiem, który turysta bierze pod uwagę wyruszając w podróż. Ciekawość otaczającego nas świata, poznawanie niedostępnych obszarów jest wpisane w ten rodzaj turystyki. Dlatego współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ze służbami ratunkowymi jest jak najbardziej potrzebna i zasadna. Przeciętny wędrowiec ma świadomość, że w przypadku niebezpieczeństwa na szlakach nie pozostanie pozbawiony pomocy. Cieszymy się z podpisania porozumienia, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromną oraz ważną pracę wykonuje GOPR – mówił minister Andrzej Gut-Mostowy.

Intencją stron jest wspólna realizacja działań na rzecz edukacji z zakresu bezpieczeństwa, w tym promowania wszelkich aspektów bezpieczeństwa w turystyce. Porozumienie to wstęp do wspólnych, długofalowych działań mających przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych w Polsce. Strony zadeklarowały wspólne działania w zakresie edukacji mające na celu odniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i turystyki w Polsce.

– Dziękuję za dotychczasową współpracę, bo zrealizowaliśmy już dwa mniejsze projekty, które stanowiły podwaliny pod dzisiejsze spotkanie i wzajemną pomoc w dłuższej perspektywie. Priorytetem dla nas jest zapewnienie turystom maksymalnego bezpieczeństwa. Poza podróżnikami GOPR pomaga także osobom stale mieszkającym w górach. Cieszę się z powiązania turystyki z czynnikami wpływającymi na nią i wybory wypoczywających. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddziałuje także na wizerunek najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zacieśnienie współpracy z Polską Organizacją Turystyczną jest dla nas zaszczytem, ponieważ jesteśmy pod wrażaniem działań promocyjnych prowadzonych przez POT. Zauważamy wzrost turystyczny na terenie naszych działań. Chcemy prowadzić inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o miejscach mniej znanych, mniej dostępnych. Widzę olbrzymi potencjał w tej kooperacji – podsumował Prezes Fundacji GOPR Roman Dziedzic.

– Projekt „Bezpieczne góry” swój początek miał właśnie w ministerstwie i był inicjatywą ministra Andrzeja Guta-Mostowego. Jako Polska Organizacja Turystyczna chcemy go prowadzić i angażować się w niego z całych sił. Wierzymy, że podobnie jak „Bezpieczna woda”, dotrze on do jak najszerszej grupy turystów i zakończy się olbrzymim sukcesem. Będzie on także jednym z elementów projektu Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. W związku z tym liczymy, że Fundacja GOPR wzbogaci te treści o cenne i ważne informacje. Wykorzystajmy świeżość tej inicjatywy i wspólnie docierajmy nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych oraz seniorów – powiedział prezes POT Rafał Szlachta.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w górach:
Formy aktywności rekreacyjnej na obszarach górskich Polski
Zasady bezpieczeństwa w górach

Źródło:
mat.pras. Polska Organizacja Turystyczna