zakaz obowiązuje od 1 grudnia do 15 maja

Tatrzański Park Narodowy zamyka trzy szlaki dla ruchu turystycznego: 

- Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz
- Dolina Tomanowa – od skrętu przy Kamienistym Żlebie - Chuda Przełączka
- Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko