Tatrzański Park Narodowy zaprasza na wycieczkę

wszystkie osoby niesłyszące lub z dużym ubytkiem słuchu. Grupa 15 osób wraz z przewodnikiem i tłumaczem migowym będzie wędrować z Kir do schroniska na Hali Ornak. Spacer odbędzie się 17 grudnia. Planowana zbiórka o godzinie 9:30 w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy ulicy Chałubińskiego 42a. Z centrum grupa wyruszy busem do Kir.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Jedyną opłatą jest wstęp do TPN-u.  Wycieczka realizowana jest w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Tatry dla wszystkich – zwiększenie dostępności przestrzeni TPN dla osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Źródło:
TPN