Polska

Sokół W3 wrócił do Krakowa.

Ludzie Gór pomagają.

Duża część Polaków świętuje w górach.

Laureaci zostali wyłonieni w kilku kategoriach.

Horska Zachranna Sluzba sprowadzała 3 Polaków.