Góra Kościuszki to najwyższy wierzchołek Australii.

Generalnie wejście tam nie stanowi najmniejszego problemu. Rocznie górę odwiedza ok. 30000 turystów! Ma 2228 m n.p.m. I wszystko byłoby fajnie gdyby... Chodzi o to, że w pewnych kręgach (szczególnie wśród Aborygenów) nazwa taka jest nie do przyjęcia. Legenda głosi bowiem, że odkrywca góry – Strzelecki, zaczął ją tak określać, gdyż skojarzyła mu się ona z Kopcem Kościuszki w Krakowie. I tak już zostało. Inni mówią też, że postać samego Kościuszki była dosyć dobrze znana w XIX w. na całym świecie i kojarzyła się z ideami wolnościowymi. Faktycznie jednak (w australijskiej wymowie), Góra Kościuszki to Góra „Kozjosko”. To właśnie ta wymowa jest główną „kością niezgody”.

Od kilku lat trwa szeroka kampania (wśród rdzennych mieszkańców Australii) połączona z wizytami ich w Polsce i mająca na celu przybliżenie im postaci samego Kościuszki, a także przekonywanie, że Strzeleckiemu (jako odkrywcy tej góry) przysługiwało pierwszeństwo w jej nazwaniu i należy to uszanować. Nie bez znaczenia pozostaje także działalność różnych stowarzyszeń czy australijskiej Polonii na rzecz obrony góry i jej obecnej nazwy.

 

Bartek Michalak

Źródła:
http://www.portalgorski.pl/,
https://wiadomosci.wp.pl/,
https://australiastudy.pl/,
Wikipedia.