Nasi sąsiedzi podsumowują sezon zimowy 2021/2022 w Tatrach.

Na bilans na pewno miały wpływ obostrzenia związane z wirusem Covid-19, chociaż stoki narciarskie były otwarte (w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu). Ratownicy górscy przeprowadzili 1946 interwencji. Osoby, które były ratowane pochodziły z 30 różnych narodowości. Najwięcej było Słowaków 1194, Polaków 252, Węgrów 132, Czechów 118 i innych. Jeśli chodzi o obrażenia: 940 to przypadki umiarkowane, 613 - lekkie, a 202 to przypadki bez obrażeń (poszukiwania, ratowanie z trudnego terenu itp.). Odnotowano 20 śmiertelnych wypadków. W tym najwięcej z powodu upadków wspinaczy i turystów (9 osób), 3 osoby zginęły w lawinie. 

Centrum HZS otrzymało 1019 wezwań. Najwięcej w miesiącu lutym bo aż 335. W wyższych partiach gór nadal utrzymuje się pokrywa śnieżna. Do 15 czerwca obowiązuje zakaz poruszania się szlakami powyżej schronisk w Tatrach słowackich.

Źródło:
HZS