Górskie ABC

Tatranska Horska Sluzba (ratownictwo na Słowacji) jest odpowiednikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Słowacji. Jako oficjalna ratownicza organizacja powstała jednak dużo później niż TOPR - bo dopiero w latach pięćdziesiątych.

Himalajska Służba Ratownicza (Himalayan Rescue Association) została powołana w roku 1973 jako niedochodowa organizacja ratownicza działająca na terenach Nepalu. Jej głównym celem jest zapobieganie wypadkom w dzikich, niedostępnych partiach Himalajów, prowadzenie działalności profilaktycznej, lecz przede wszystkim zapobieganie skutkom choroby wysokościowej.

Międzynarodowa Komisja Ratownictwa Górskiego IKAR - CISA została powołana w 1948 roku. Jest największą na świecie organizacją zrzeszającą górskie służby ratownicze krajów Europy i Ameryki Północnej. W organizacjach tych działa blisko 50 tysięcy ratowników górskich, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na terenach górskich. W większości ratownicy działają jako wolontariusze - nie pobierają za niesiona przez siebie pomoc żadnych środków finansowych.

Ratownictwo w innych pasmach górskich na terenie Polski

Tatry są najwyższym pasmem górskim na terenie Polski (są jedynymi górami o charakterze alpejskim), lecz nie jedynym, które przyciąga znaczną liczbę turystów. Niedługo przed jak i po II Wojnie Światowej odnotowano wzmożony ruch w innych pasmach górskich, coraz częściej zdarzały się wypadki, coraz więcej turystów potrzebowało pomocy. Stało się więc jasne, że Tatry nie są jedynymi górami, w którym fachowa pomoc ratownicza jest nieodzowna.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Organizacja ratownicza powołana do niesienia pomocy na terenie południowej Małopolski (głównie niesienie pomocy osobom poszkodowanym w górach). Pogotowie (jako czwarta organizacja tego typu na świecie) powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Mieczysława Karłowicza i Mariusza Zaruskiego, którzy zdecydowali się stworzyć oficjalną organizację zajmująca się ratowaniem życia i zdrowia ludzi wybierających się w Tatry.